GELİBOLU'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARLARI

geliboluda-sokaga-cikma-kisitlamasi-kararlari

Gelibolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı kararlar alındı.
22 Mayıs 2020 Cuma 20:06

Gelibolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bazı kararlar alındı.

Gelibolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 Perşembe günü Gelibolu Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu’nda Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşülerek karar altına alındı. 

Alınan Kararlar Şöyle:

1- Halk Sağlığı kapsamında Covid-19 salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar ilçemizde alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi. 

2- Kurul üyelerinin istek ve önerileri. 

Karar: 

1- 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ilçemiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır. 

Açık Olacak İşyerleri, İşletme ve Kurumlar: 

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; 

a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler; 

a1 Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 

a2 Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 

a3 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 

b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir. 

c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, 

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, 

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (limanlar, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, PTT vb.), 

f) Akarakıt İstasyonları’ndan: Erdem Petrol LTD STİ, Tabaklar A.Ş., Dorak Tur LTD. STİ ile İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından belirlenen ve motorlu kara taşıtlarına hizmet veren: 4 lastikçi, 4 elektrikçi, 1 oto tamircisi, 1 motor ustası, 

g) Elektrik ve içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, 

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, 

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, 

i) İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilen makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler, 

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, 

k) Oteller ve konaklama yerleri, 

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, 

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), 

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, 

o)Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), 

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, 

p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak İlçe Kaymakamlığı tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, 

o) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı halleri, 

3) İstisna Kapsamında Olan Kişiler:

a) Bu kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

İlgili kişilerin seyahat izin belgesi, kişinin kendi aile hekimi tarafından verilecektir.

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

• İlçemiz köylerinde ikamet eden tarımsal üretim yapan üreticilerimiz köy sınırları içerisinde tarımsal üretime devam edecekler, köy sınırı dışındaki tarla ve bahçelerine giderken köy muhtarından izin alacaklar ve yanlarında aile üyelerinden en fazla 1 kişiyi bulundurabilecektir.

• İlçe merkezinde oturan tarımsal üretim yapan üreticilerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alacakları CKS belgesi veya Ziraat odasından alacakları Çiftçi Belgesi ile tarlalarının, bahçelerinin bulunduğu güzergah dışına çıkmamak şartı ile tarla ve bahçelerine aile fertlerinden veya yanlarında çalışan 1 kişi ile gidebilecektir.

• İlçe merkezinde oturan hobi amaçlı tarımsal üretim yapan üreticilerimiz, bahçenin bulunduğu yerin muhtarının düzenleyeceği saatlik izin belgesi ile bahçelerine gidebileceklerdir.

• Tarımsal işçi olarak çalışan kişiler, çalıştıran kişinin ÇKS belgesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat ederek izin belgesi alarak çalışmaya devam edebilirler.

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

İlçemiz köylerinde ikamet eden hayvansal üretim yapan üreticilerimiz köy sınırları içerisinde hayvansal üretime devam edebileceklerdir. Süt toplama merkezine sütlerini hijyen ve sosyal mesafeyi koruyarak teslim edebileceklerdir.

İlçe merkezinde oturan hayvansal üretim yapan üreticilerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alacakları işletme kayıt belgesi veya Ziraat Odası’ndan alacakları Çiftçi Belgesi ile ahır ve damlarının bulunduğu güzergah dışına çıkmamak şartı ile ahır ve damlarına aile fertlerinden veya çalıştırdıkları 1 kişi ile gidebileceklerdir.

İlçemizde faaliyet gösteren arıcılar, İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alacakları AKS belgesi ile  (arıcılık kayıt Sistemi) veya ziraat odasından alacakları çiftçilik belgesi ile arılarının bulunduğu bölgeye aile fertlerinden veya yanlarında çalışan 1 kişi ile güzergah dışına çıkmadan gidebilecektir.

j) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

İkametleri dışında ilçemizde başka adreslerde hobi amaçlı kuş, tavuk, ördek, kaz, köpek, kedi vb. besleyenler hayvanların bulunduğu yerlere o yerin muhtarının düzenleyeceği veya İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’nün düzenleyeceği saatlik izin belgesi ile besleme ve bakım yapmak için gidebileceklerdir.

k) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

İlgili kişilerin seyahat izin belgesi, kişinin kendi aile hekimi tarafından verilecektir.

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde İlçe Kaymakamlığınca sağlanacaktır.)

4) Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasına,

5) Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

6) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınmasına,

7) Her fırının kendi mahallesi sınırları içinde, İlçe Hıfzıssıha Kurulu’nun belirleyeceği araç listesi ile evlere servis şeklinde ekmek satışı yapmasına, bunun haricinde sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine,

8)Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Haber : Osman Okan 


Haber okunma sayısı: 4887Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

KATEGORİLER


ÇANAKKALE - HAVA DURUMU

CANAKKALE

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ