ÖZACAR, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI

ozacar-marmara-belediyeler-birligi-toplantisina-katildi

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği toplantıları devam ediyor.
02 Ekim 2019 Çarşamba 14:41

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği toplantıları devam ediyor.

Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan Gelibolu Belediyesi Başkanı Mustafa Özacar'da toplantılarda yer alıyor.

Marmara Belediyeler Birliğine bağlı belediye başkanlarının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen ve 25 ülkeden konuşmacının yer aldığı "Marmara Uluslararası Kent Forumu"nun ikinci gün oturumu yapıldı. Birbirinden farklı temaların ele alındığı programın oldukça verimli geçtiği belirtildi. 

1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmayı hedefleniyor. Bu yıl ilki düzenlenen MARUF, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getiriyor. Kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların bir arada değerlendirileceği MARUF’ta, bu yıl 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunulacak. Bu 12 temadan birini de çevre ve iklim değişikliği oluşturuyor. Kentleşmenin vazgeçilmez başlıklarından biri olan çevre konusu, artık geleneksel hizmet ve yaklaşımların ötesinde iklim değişikliğinden döngüsel ekonomiye kadar geniş bir bağlamda ele alınmaktadır. 

İklim değişikliğinin etkileri; gıda üretimini tehdit eden değişken hava koşullarından sel felaketi riskini artıran deniz seviyelerindeki yükselişlere kadar, küresel ölçekte şimdiye dek görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, iklim değişikliği konusunda çözüm üretmek için dönüm noktası niteliğindedir. Nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin kentlerde yoğunlaşmasının da etkisiyle, iklim değişikliğine ve çevrenin korunmasına ilişkin kentsel alanlarda yapılacak her türlü çalışma, milyonlarca insanın hayatını etkileyecektir.

Ülkelerin; yenilenebilir, temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi kapsayan verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Emisyonların azaltılması ve iklim değişikliğine dirençli hale gelinmesi için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma ve yatırım planlarında çevre ve iklim değişikliğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kentlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldıkları tedbirler, küresel ekonomide rekabet edebilmeleri açısından da önemlidir. Bu çerçevede yeni bir rekabet unsuru olan döngüsel ekonomi; sınırlı kaynaklar ve değişken fiyatlar karşısında iş dünyasını güçlü kılmakta, aynı zamanda; biyoçeşitliliği korumayı ve çevre tahribatını azaltarak iklim değişikliği konusunda direnç oluşturmayı amaçlamaktadır.Döngüsel ekonomi, ekonomik sistemin doğayı örnek alarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirdiği yeni bir model öngörmektedir. Doğrusal ekonomide kaynaklar, yaşam döngüsü sonrasında bertaraf edilerek ekonomik zincirden kopmaktadır. Buna karşın döngüsel ekonomi; ürün tasarımından üretim süreçlerine, tüketici davranışlarından etkin atık yönetimine, atıktan kaynak temininden ikincil hammadde pazarının güçlendirilmesine kadar geniş çaplı bir inovasyon, yönetim ve izleme perspektifi geliştirmektedir. Bu perspektif, kent yönetimlerine bir yandan yönetsel zorluklar ve finansal yükler getirirken öte yandan hammadde tüketiminin azalması ve yerel mesleklerin oluşması gibi yeni fırsatlar sunmaktadır. İş dünyası ve tüketiciler, döngüsel ekonomi yaklaşımının başrollerinde olsa da yerel, bölgesel ve ulusal otoriteler bu geçişin kilit aktörleri konumundadır.  

 Marmara Belediyeler Birliği tarafından 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmak hedefleniyor. Bu yıl ilki düzenlenen MARUF, şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getiriyor. Kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların bir arada değerlendirileceği MARUF’ta, bu yıl 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunulacak. Bu 12 temadan birini de göç oluşturuyor.

Dünya üzerinde her gün ortalama 37 bin kişi ya da her dakikada 25 kişi yerinden ediliyor. 2018 yılı sonu itibariyle 70,8 milyon kişi yerinden edildi. Mültecilerin yüzde 16'sı gelişmiş ülkelerde yaşarken, üçte biri az gelişmiş ülkeelerde yaşamaktadır. Mültecilerin yarısını çocuklar oluşturuyor. Türkiye, 2018 yılı itibariyle 4 milyonu aşkın olmak üzere, 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciyi barındırıyor.Haber okunma sayısı: 1300Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • GELİBOLU KÖYÜ

    Misafir: GELİBOLU KÖYLÜKTEN NE ZAMAN KURTULACAK NE ZAMAN CAZİBE MERKEZİ OLACAK ACABA BAŞKAN NOTLARINI İYİ ALSIN 03 Ekim 2019 09:04

DİĞER HABERLER