Güncel Haber: Başkan Gökhan Engelli Personeli İle Buluştu *** Mutlu Son "Merve" Kazandı *** Kaymakam Abacı Burhanlı Köyünde *** Eşit Bir Dünya Kurmaya Kararlıyız *** Gelibolu’da Engelliler Günü Etkinliği *** Başkan Özacar, Engelliler Derneğini Ziyaret Etti *** "Whatsapp Haber İletim Hattı: 05437951277

Bayramı Kutlanacak Bir Cumhuriyet Kaldı mı?

Bugün Cumhuriyet Bayramı… Yani? Büyük badirelerden sonra kurduğumuz, son Türk Devleti’nin yönetim şeklinin, Cumhuriyet olarak ilan edilişinin 97’nci yıldönümü. Eğer AKP tarafından, daha önceden de defalarca olduğu gibi herhangi bir..

Bayramı Kutlanacak Bir Cumhuriyet Kaldı mı?
Yayınlanma: Güncelleme: 387 Okuma

Bugün Cumhuriyet Bayramı…
Yani?
Büyük badirelerden sonra kurduğumuz, son Türk Devleti’nin yönetim şeklinin, Cumhuriyet olarak ilan edilişinin 97’nci yıldönümü.
Eğer AKP tarafından, daha önceden de defalarca olduğu gibi herhangi bir engellemeye gidilmezse; bütün illerimizde, il merkezlerimizden kasabalarımıza ve hatta köylerimize kadar her yerde kutlamalar yapılacak, şenlikler düzenlenecek, geçit törenleri icra edilecek ve fener alayları düzenlenecek.
Düzenlenecek, çünkü Cumhuriyetimizin ilanını her yıl kutlamaya değer buluyoruz.
Düzenlenecek, çünkü Cumhuriyetimizin değerlerini ve kazanımlarını hayati derecede değerli buluyoruz.
İyi de Cumhuriyet nedir?
Onu ve manasını tam olarak idrak edebiliyor muyuz?
Cumhuriyet: “Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı bir yönetim biçimidir”.
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük aynen böyle diyor.
Demek ki, Cumhuriyet neymiş?
Milletin kendi egemenliğini herhangi bir kişiye, aileye, zümreye, krala veya tirana teslim etmeden, kendi elinde tuttuğu bir yönetim biçimiymiş.
Ve yine Cumhuriyet; halkın egemenliğini, yine kendisinin seçerek Meclise gönderdiği milletvekilleri vasıtasıyla kullandığı bir yönetim şekliymiş.
Yani esas ve üstün olan neymiş?
Meclis’miş.
Evet, bugün için sözde Cumhuriyet’le yönetiliyoruz…
Peki, ya özde?
Şimdi bir Meclis’imiz var mı?
Var.
Meclis kimlerden oluşuyor?
Halkın seçtiği milletvekillerinden…
İyi de, Milletin egemenlik hakkının tezahürü meclis ve meclisteki milletvekilleri tarafından mı sağlanıyor?
Hayır!
O zaman, meclisteki milletvekillerinin milletin idaresinde birinci derece etkili oldukları söylenebilir mi?
Hayır!
Yönetimde Meclis’ten ziyade kim etkili?
Partili Cumhurbaşkanı…
Yani bir kişi!
Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin: Koca bir meclisin yapamadığı şeyleri yapmaya ve alamadığı kararları almaya tek adamın yalnızca bir çift sözü ve iki satırlık bir KHK’sı yeterli değil mi?
Ustaca yapılan algı yönetimlerine, gafilce teslim olan önemli bir halk kesimi, bütün hak ve yetkilerini yalnızca bir kişiye teslim etmedi mi?
Demokratik hukuk devletlerinin olmazsa olmazı, Kuvvetler Ayrılığı Prensibi’dir. Bu prensip ülkemizde çoktan berhava edilmedi mi?
Meclis pasifize edilerek etkisizleştirilmedi mi?
Adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi veya Türk Tipi Başkanlık ta denilen bu garabet sisteme geçilmesiyle birlikte Partili=Ayırmacı=Kayırmacı=Yandaşçı ve kandaşçı bir düşünce, yönetime tamamen egemen olmadı mı?
Yine bu garabet sisteme geçişle birlikte; demokratik, laik, hukuk devletinden Parti Devleti’ne evrilen, tehlikeli bir sürece girilmedi mi?
Polis teşkilatı büyük oranda politize edilerek parti polisi haline getirilmedi mi? Yine Türk Ordusu’nun bütün temel dinamikleri ile oynanarak parti ordusu haline getirme gayretleri devam etmiyor mu?
Mahkemeleri görüyorsunuz, birinin kararı diğerini bağlamazken, başka birinin kararı bir diğerini ırgalamıyor. Partili Cumhurbaşkanı ise, birden fazla yargı kararını tanımadığını ve saygı da duymadığını bizzat kendisi deklare etmedi mi?
Hukuk devleti ilkelerine bağlı demokratik siyasal rejimlerde yürütmenin yargıya karşı üstünlük kazanması ve yargı bağımsızlığının yok edilmesi o ülkeye karşı işlenebilecek en büyük cinayetlerden birisidir. Çünkü adaletin bittiği yerde zulüm başlar!
Deyin hele, şu anda bağımsız ve tarafsız bir yargıdan bahsedilebilir mi?
Tabiri caizse tuz bile kokmadı mı?
Şunu bilmek ve anlamak gerekir ki, Türkiye’de yaşanan değişimin, hükümet sistemi tercihinden çok daha öte derin sebepleri vardır:
* Hukuk devletinin zaafa uğratılması!
* Yargının taraflı ve bağımlı hale getirilmesi!
* Bedelli Askerlik Kanunu’yla birlikte asker millet – ordu devlet anlayışından uzaklaştırılarak, Türk ordusunun lejyoner birliklerine benzetilmesi!
* Askeri sağlık sisteminin kökünden kazınmış olması!
* Başta şeker fabrikaları olmak üzere, Cumhuriyet’in iktisadi endüstriyel ve ekonomik kazanımları olan üretim tesislerinin satılmış veya kapatılmış olması!
* Tarımda üretimin durma noktasına getirilmesi, İmam hariç köylerden bütün devlet görevlileri ile teşekküllerinin çekilmesi, köyün ve köylülünün cehalete, yokluğa ve yoksulluğa terk edilmesi!
* Anayasamızın fikir hürriyeti ve ifade özgürlüğü maddelerine aykırı olarak, medyadaki çok sesliliğin yok edilmesi, sivil toplumun sesinin ve nefesinin kesilerek etkisizleştirilmesi!
* Bilinerek ve istenerek körüklenen kutuplaşma neticesinde, milli birliğin ve uzlaşma kültürünün yok edilmesi!
* Temel hak ve özgürlüklerin çok kolay ihlal edilebilir hale getirilmiş olması, bi taraf olanın bertaraf edileceğinin en yetkili ağızlardan ilan edilmiş olması!
* Milleti millet yapan, milleti ve dolayısıyla devleti ayakta tutan Türk örf, adet ve ananelerinin (Töre’nin) yozlaştırılması hamleleri; bırakın yönetim sistemini, aslında milleti ve devleti ortadan kaldırmaya yönelik hamleler olarak görülmelidir.
Ne yazık ki, seçimi kazananın her şeyi elde ettiği, seçimi kaybedenlerin ise her şeyden mahrum bırakıldığı, milli birlik, toplumsal barış ve huzur gibi temel dinamiklerin dinamitlendiği ve dayatmacı bir sistemin hakim kılındığı sakat bir anlayışla yönetiliyoruz!
Neyse, sözü fazla uzatmayalım.
Konu Cumhuriyet olunca, gelin şimdi Cumuriyet’in üstadına; Devletimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kulak verelim.
Atatürk diyor ki:
“Memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amillerinden biri budur. Biz öteden beri, böyle bir idareyi bertaraf etmek için mücadele ettik.”
“Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.”
“Amerikan sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim; sistemsiz ve kanunsuz tarzda, Reisicumhurlukla Başvekâleti birleştirmeyi düşünmedim ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur zannederim.”
(Demek ki neymiş? Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı tek adamda birleştirmek sistemsiz ve kanunsuz bir işmiş!)
“Gelecekte Türkiye’de gücü ele geçirecek bir cumhurbaşkanı rejimi değiştirebilir!”
(Sizce Türkiye’de rejim çoktan değişmedi mi?)
“Cumhuriyet müesseslerinin bir müstebit (baskıcı diktatör) eline geçeceğini mezarımda bile duysam millete karşı haykırmak isterim… Cumhuriyetin milletin kalbinde kök saldığını görmek en büyük emelimdir.”
“Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız milletindir. Milletin seçtiği milletvekillerinden oluşur. Bu meclis yalnız ve yalnız milletin emrine boyun eğmek zorundadır. İsmi ve makamı ne olursa olsun millet bu hakkını bir şahsa ve makama teslim edemez.”
“Şahsi yetkilere dayanan şahsi hareketleri önlemenin ve Cumhuriyeti korumanın yolu, çok partili gerçek demokrasiyi kurmaktır”.
Atatürk’ün fikri ve kanaatleri işte bu şekilde.
Hiç eğip bükmeyelim. Zira; Hak için, Hak’kı söylemek, Hak’kın gereğidir.
Şimdi deyin hele, bugün bayramını kutladığımız bu Cumhuriyet, Atatürk’ün kurduğu ve tasavvur ettiği bir cumhuriyet midir?
Değil mi?
Değilse, o zaman ortada bir Cumhuriyet de yok demektir!
Peki, olmayan şeyin bayramı olur mu?
Olmaz!!!
Olmaz da “- İyi de Hocam, Cumhuriyetimiz özünü kaybetmiş olsa da, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin yıldönümünde hiç mi kutlama yapmayalım, yani hiç mi bir şey yapmayalım?” dediğinizi duyar gibiyim.
Evet kutlayalım.
Evet bir şeyler yapalım. Ama bu bir kutlamadan ziyade, Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, dava ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi anma, anlama ve gerçek manada millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizi yeniden talep etme, yeniden tesis etme iradesi ve etkinliği şeklinde olmalıdır.
Evet, tiril tril giyinelim, süslenelim, ayyıldızlı al bayraklarımızı ve Atatürk’lü posterlerimizi ellerimize alarak meydanlara akalım…
Akalım ve hakkımız olan Cumhuriyetimizi her alanda talep edelim.
Sosyal, insani, demokratik, haklı, milli, yerli ve çok güçlü bir talep…
İş işten geçmeden!
Çare var:
Biz bozduk, biz düzelteceğiz…

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.